Usługi online- jak to działa?

  1. Przesłanie dokumentów-> Klient skanuje i przesyła dokumenty z poprzedniego miesiąca.
  2. Analiza przesłanych dokumentów-> Jeżeli nie mamy zastrzeżeń przechodzimy do kroku 4, jeśli jednak są jakieś braki, prosimy klienta o ich uzupełnienie.
  3. Ewentualne poprawki-> Klient przesyła brakujące dokumenty i uzupełnia informację.
  4. Księgowanie-> Księgujemy dokumenty, sporządzamy i wysyłamy pliki JPK do US oraz deklaracje rozliczeniowe do ZUS.
  5. Zapłata podatków-> Klient płaci zobowiązania podatkowe.
  6. Zamknięty okres rozliczeniowy-> To już wszystko! Przesyłamy fakturę za usługi księgowe i zapraszamy za miesiąc.