Oferta biura rachunkowego W-sk_księgowość online

KPiR I EWIDENCJA RYCZAŁTOWA

 • dokonywanie zapisów z PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencje wyposażenia,
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych, bądź kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, prowadzenie ewidencje VAT, sporządzanie miesięcznych/kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki.

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładanego plany kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • ustalanie wysokości miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie rejestrów VAT i ustalanie wysokości zobowiązania lub nadpłaty podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do ksiąg,
 • zamykanie roku obrachunkowego jednostki wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa),
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US), monitoring należności i zobowiązań.

  OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

 • sporządzanie umowy o prace, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy ( płatnych i niepłatnych),
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac ( deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4R,PIT 8AR),
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11. PIT 8B. PIT40.

Na tym się znamy!

Księgowość dla każdego:

 • Usługi księgowe dla informatyka
 • Usługi księgowe dla programisty
 • Usługi księgowe dla kierowcy,
 • Usługi księgowe dla firmy transportowej,
 • Usługi księgowe dla właściciela sklepu
 • Usługi księgowe dla fryzjera, kosmetyczki, makijażystki/y
 • Usługi księgowe dla adwokata, radcy prawnego
 • Usługi księgowe dla sprzedawcy internetowego zarówno w formie tradycyjnej jak i drophipping
 • i nie tylko!


Gwarantujemy terminowe rozwiązywanie wszelkich spraw księgowych, rzetelne prowadzenie dokumentacji i usługi najwyższej jakości oparte na doświadczeniu i wiedzy.